Nagrody

We wszystkich turniejach przewidziane są nagrody pieniężne dla min. 10% uczestników oraz puchary dla zwycięzców, a także dodatkowe atrakcyjne nagrody rzeczowe od sponsorów. Dodatkowo (w zależności od frekwencji) przewiduje się niekumulowane nagrody specjalne w nast. kategoriach:

 • para mikstowa
 • para kobieca
 • para juniorów
 • para z niskim WK (każdy z pary ≤ 3.0)

Wysokość nagród w turniejach Kongresowych uzależniona jest od frekwencji.

W turniejach z cyklu Grand Prix Polski gwarantowane nagrody wynoszą:

 • GPP Teamów (sobota)
  • 1 miejsce: 2.800 zł. (*)
  • 2 miejsce: 1.600 zł. (*)
  • 3 miejsce: 1.000 zł. (*)
  • 4 miejsce: 600 zł. (*)
 • GPP Par (niedziela)
  • 1 miejsce: 3.500 zł (**)
  • 2 miejsce: 2.400 zł (**)
  • 3 miejsce: 1.500 zł (**)

(*) – pod warunkiem startu min. 30 teamów
(**) – pod warunkiem startu min. 160 par

Pula nagród Kongresu – min. 100 % wpisowego

(po uwzględnieniu należnych odpisów na rzecz PZBS)

Przewiduje się także atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz nagrody w klasyfikacji długofalowej: dla pierwszych 10 zawodników w kategorii OPEN oraz dla najlepszych zawodników w kategoriach: zawodniczka, junior, młodzież szkolna, niskie WK, najlepsza para z Powiatu Poznańskiego.

Wszelkie nieodebrane nagrody przechodzą do puli przyszłorocznego Kongresu.